An Tâm Hạnh Phúc

Tiện ích

• Sự bảo vệ toàn diện trước rủi ro trong cuộc sống.
• Đầu tư an toàn và hiệu quả.
• Khoản thưởng duy trì hơp đồng hấp dẫn
• Báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch.
• Chủ động hoạch định và linh hoạt trước mọi thay đổi.

Đặc tính

Đặc điểm chính sản phẩm:

• Thời hạn hợp đồng: từ 11 đến 25 năm.

• Số tiền Bảo hiểm:
  – Tối thiểu: 200 triệu đồng.
  – Tối đa:
Người được bảo hiểm < 16 tuổi: 04 tỷ đồng.
Người được bảo hiểm ≥ 16 tuổi: không giới hạn.

Quyền lợi:

1. Quyền lợi bảo vệ:
    • Tử vong hoặc TTTBVV trước năm 65 tuổi:
       – Quyền lợi cơ bản: Giá trị nào lớn hơn của STBH hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
       – Quyền lợi nâng cao:
         Tử vong tại thời điểm dưới 70 tuổi: STBH + GTTKHĐ tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
         Tử vong tại thời điểm trên 70 tuổi: Giá trị nào lớn hơn của STBH hoặc GTTKHĐ tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

    • Quyền lợi bảo hiểm tử vong mở rộng: (độ tuổi NĐBH từ 5 đến 65 tuổi)
      – Tử vong do tai nạn: bên cạnh quyền lợi tử vong, nhận thêm 20% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc, tối đa lên đến 1 tỷ đồng. 
      – Tử vong do tai nạn đặc biệt: bên cạnh quyền lợi tử vong, nhận thêm 50% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc, tối đa lên đến 2.5 tỷ đồng. Danh sách tai nạn đặc biệt được quy định tại bộ Quy tắc điều khoản của Sản phẩm. 
     – Tử vong do mắc bệnh ung thư: bên cạnh quyền lợi tử vong, nhận thêm 20% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc, tối đa lên đến 1 tỷ đồng. 

*** Note: DLVN chỉ chi trả 1 lần cho giá trị nào lớn nhất trong các quyền lợi tử vong mở rộng

    • Chu toàn hậu sự: ứng trước 10% quyền lợi tử vong thực trả, không quá 30 triệu đồng.

    • Quyền lợi bảo hiểm đối với trẻ em dưới 5 tuổi:
      – Quyền lợi cơ bản: Giá trị nào lớn hơn của Tỷ lệ % * STBH tương ứng theo tuổi hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm. 
      – Quyền lợi nâng cao: Tỷ lệ % * STBH tương ứng theo tuổi + GTTKHĐ tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

*** Bảng tỷ lệ % STBH chi trả tương ứng theo tuổi:

Tuổi của Người được bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm được chi trả
            tại thời điểm xảy ra SKBH      (% của Số tiền bảo hiểm)
              0                    10% 
              1                         20%
              2                    30%
              3                    40%
              4                    50%

2. Quyền lợi đầu tư và tiết kiệm:

    • Đáo hạn: 100% GTTKHĐ khi đáo hạn.

    • Thưởng duy trì hợp đồng: Giá trị tài khoản hợp đồng của Quý khách sẽ được tự động cộng vào một khoản Thưởng duy trì hợp đồng bằng một tỷ lệ % của tổng lãi đã được tích lũy trong 36 tháng liền kề trước đó, tỷ lệ thưởng vào các năm thứ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 là 35% nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ tới thời điểm xem xét.

    • Đầu tư: phần phí bảo hiểm được phân bổ của hợp đồng sẽ được đầu tư vào Quỹ liên kết chung của Dai-ichi Life Việt Nam.

Lãi suất đầu tư cam kết như sau:
      Năm hợp đồng             Lãi suất đầu tư tối thiểu cam kết
    Năm thứ 1                        4.5%
    Năm thứ 2 đến năm thứ 10                3.0%
    Năm thứ 11 đến năm thứ 15        2.5%
    Từ năm thứ 16 trở đi                0.5%

    • Quyền khác của Bên mua BH:
      – Quyền rút hoặc tạm ứng tiền mặt từ Giá trị tài khoản hợp đồng.
      – Quyền đóng phí thêm để gia tăng tiết kiệm.
      – Quyền thay đổi số tiền bảo hiểm.
      – Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm khi kết hôn, sinh con, …
      – Quyền linh hoạt đóng phí.
      – Quyền chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm từ nâng cao sang cơ bản.
      – Quyền tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung. (Xem tại đây)

Điều kiện và thủ tục

Điều kiện tham gia:

• Độ tuổi của khách hàng tham gia sản phẩm như sau:
  – Quyền lợi cơ bản: từ 0 đến 60 tuổi.
  – Quyền lợi nâng cao: từ 0 đến 50 tuổi.

• Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng là 85 tuổi.

Thủ tục tham gia:

• Điền giấy yêu cầu bảo hiểm.
• Bổ sung giấy tờ thân nhân theo yêu cầu.
• Khám sức khỏe theo yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *